#234870
shani
מנהל בפורום

שלום ליאון

אכן, מומחי חב\' אינפרטק מגלים את כל סוגי הנזילות
כולל נזילות בגינה , ותזילות תת-קרקרעיות בעמקים.
אך , אנו עושים את גילוי הנזילות בטכנולוגיות
מגוונות. במקרה של גילוי נזילה בגינה של צינור
באדמה אנו מגלים בטכנולוגיות אחרות ולא ע\"י מצלמה
טרמית . שהיא מיועדת לגילוי נזילות סמויות בתוך הבית.
או בגג הבית עקב כשל באיטום או צינור בקיר , או
ברצפת הבית.בכל מקרה ללקוח אנו נותנים שרות מגוון
ומגלים את כל סוגי הנזילות כולל נזילות תתקרקעיות
עד עומק של 6 מטר