#234865
shani
מנהל בפורום

המחירים נקבעים בהתאם למקרים שבהם אנו נתקים
באופן כללי נכון לתקופה זו בה נשאלת השאלה
מחיר איתור נזילה רגילה והגשת דו\"ח וציון
מקור הנזילה בליווי הדמיות ותמונות של מקום הנסרק
וציון מקור הנזילה והמלצה מה ואיך לתקן
נכון לתאריך הנקוב נע בין 1500 ל- 1300 ש\"ח