#234864
shani
מנהל בפורום

מומחי חב\' אינפרטק התמחו בגילוי כל סוגי הנזילות.
החל בכשל באיטום, גילוי רטיבויות סמויות בקיר,
גילוי נזילות תת-קרקעיות, מיפוי תשתיות לפני בניה
ייבוש רטיבויות מתחת לאריחים במצע חול שרויים ברטיבות
גדולה. יש לנו מערכת משוכללת שמ ייבשתאת מצע החול
בקידוח של שני פתחים באריחים המערכת עובדת בזרימת
אוויר חם ושאיבת הרטיבות מתוך החול.