#234863
shani
מנהל בפורום

מצלחה טרמית כשמה כן היא היא עובדת על פי עיקרון
של הפרשי טמפרטורה. כך שאין בה שום סכנה של הקרנה .
המצלמה מפענכת ע\"י עדשה ותוכנה את הגוף המצולם
להדמיה טרמית של מסך צבעוני לפי הפרשי טמפרטורה.
אזורים קרים נצבעים בכחול ואזורים חמים נצבעים באדום.
המצלמה רגישה להפרשי טמפרטורה קטנים , כך אפשר לאבחן
במקום שבו יש כשל ברצף זרימת המים או כשל באיטום