#234862
shani
מנהל בפורום

שלום לך רות

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, אני יכול את הפרטים הבאים :

בחב\' אינפרטק אנו נוהגים לערוך בדיקה מקפת שאינה
אך ורק על ממצאים שבמצלמה טרמית,לחברה טכנולוגיות
נוספות כמו מכשיר סאונד בדיקת לחץ,ואמצעים אחרים.
חוות הדעת מסתמכת על הממצאים שנאספו בבקורת במקום
חוות הדעת מלווה בהדמיות ותמונות שצילם המבקר בשטח
עצמו.בסיום הביקור אנו מנפיקים דו\"ח בליווי הממצאים
מציינים מהו מקור הנזילה, או הכש באיטום.
חוות הדעת מתבססת על ממצאי הביקור בשטח עצמו.
בקשר לשאלות נוספות או אם תרצי לקבל חוות דעת נוספת של
מומחי החברה תוכלי להתקשר למוקד טלפוני חינם

1-800-33-44-36