#234848
shani
מנהל בפורום

שלום לך משה

לחב\' אינפרטק מוניטין ארוך שנים של אמינות
שנרכש במשך זמן רב בעבודה רציפה עם חברות בניה של בתי יוקרה במקומות היוקרתיים בארץ. כמו בצפון תל-אביב
בקיסריה , בבתי יוקרה ברמת השרון.אנשי עסקים ובעלי עמדה מפורסמים נעזרים בשרותינו . בתי שרים וראשי ממשלה, אנשי תרבות אומנות מפרסמים שגרים בבתי יוקרה ונתקלים בבעיות רטיבות ומעונינים בעבודה בטוחה ואמינה.
שחקני תיאטרון מפורסמים, אנשי עסקים גדולים, בתי יוקרה יקרים החסים על רכושם ומעונינים למזער את הנזקים.
מפאת צנעת הפרט ושמירת סודיות איננו יכולים לפרסם שמות.