#234846
shani
מנהל בפורום

שלום לך חווה
צילום טרמי הוא שימוש במצלמה טרמית הפועלת בעיקרון
של הפרשי טמפרטורה. המצלמה מזה לפי תוכנה מיוחדת
הבנויה על עיקרון של הפרשים בין טמפרטורות.
משרע הטמפרטורה מתורגמת על מסך המצלמה לצבעים
טמפרטורות גבוהות נצבעות באדום , ככל שהטמפר\' גבוה
יותר הצבע אדום כהה יותר, וטמפ\' נמוכות נצבעות
בכחול ככל שהטמפ\' נמוכה יותר הצבע כחול יותר ,עד
כחול כהה . וצבעי הבינים בצבעי ירוק.
משרע הצבעי הטמפרטורה מראה על מסך המצלמה את מקורות
הנזילה בהתאם לעומק הצבע. וכך מומחה לגילוי נזילות
מפענח את הצבעים לגילוי מקור הנזילה