#235302
shani
מנהל בפורום

אבי שלום,

על מנת לאתר את מקור הנזילה ומהו הגורם לחדירת מי גשמים, יש לבצע בדיקה לאיתור נזילות ורטיבות תוך שימוש במכשור טכנולוגי מתקדם לאיתור נזילות. בבדיקה מתבצעת סריקה תרמוגרפית לאיתור מוקדי הרטיבות ותוואי הרטיבות בקירות או ברצפות.
במהלך הבדיקה המומחה משלב בדיקות נוספות בהתאם לצורך העולה במקום, אחת הבדיקות היא בדיקת לחצים למערכת צנרת המים, בדיקה נוספת הינה בדיקת הצפה למערכת הניקוז. כמו כן נבחנת מערכת האיטום במבנה.

רצוי לבצע את הבדיקה בטרם יחלו גשמים, על מנת למנוע נזקים נוספים למבנה.