#235274
shani
מנהל בפורום

שלומי שלום,
תשלומי מים גבוהים מעלים חשד לנזילה סמויה בצנרת המים.
לצורך טיפול בנזילה יש לבצע איתור נזילות ע"י מומחה אשר נעזר בכלים שונים למציאת הנזילה וסימון המיקום המדוייק.
כך נמנע הצורך בחפירות מיותרות ופגיעה בתשתיות שלא לצורך.

כיום ניתנת האפשרות גם לתקן את הצינור הנוזל בשיטת "סטופטק", בשיטה זו התיקון מתבצע מתוך הצינור מחלקו הפנימי, ללא חפירות וללא החלפת הצנרת. ניתן לקבל מידע נוסף אודות התיקון בחברת אינפרטק.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 08-6110033