#235254
shani
מנהל בפורום

רון שלום,

ייבוש תקרה וקירות מתבצעים במקרה בו רוצים לזרז את תהליך הייבוש ולמנוע נזק נוסף.
יחד עם זאת, במידה ומצע הריצוף בדירה העליונה עדיין רטוב, לא יועיל ייבוש התקרה.

בטרם תמהר לייבש בדירתך, מומלץ לקחת דגימות לחות למעבדה ממצע הריצוף באזור הרטוב בדירה העליונה, בה הייתה נזילה ולבצע ייבוש בהתאם לתוצאות בדיקת המעבדה. ייתכן ולאחר הטיפול בדירה העליונה, לא יהיה צורך בייבוש בדירתך.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436