#235228
shani
מנהל בפורום

מירי שלום,
חשבונות מים גבוהים ומנופחים מהרגיל אכן עשויים להצביע על קיומה של נזילה בצנרת המים.
עפ"י רוב במקרים של חשבון מים גבוה ישנה נזילה סמויה בצנרת מים תת קרקעית בחצר או בגינה.
לצורך איתור מוקד הנזילה יש להזמין מומחה לאיתור נזילות שיצביע בדיוק מירבי מהו מיקום הנזילה והמלצה לתיקון בהתאם.
לאחר הבדיקה יתקבל דו"ח – חוות דעת מומחה, הקבילה בבית משפט במידת הצורך ואף בחברת המים.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436