#235205
shani
מנהל בפורום

עדי שלום,
מי דלוחין הם המים היוצאים מהכיורים, אמבטיה, מכונת כביסה וכו'.
במקרה של מי דלוחין, ניתן לבצע ייבוש, בהתאם לתוצאות בדיקת הלחות אותה יש לקחת ממצע הריצוף.
במקרה של מי שופכין שהם מי הביוב, מומלץ לקחת דגימות לבדיקת קוליפורמים ובקטריות ובהתאם לזאת תתקבל ההחלטה אם להחליף את מצע הריצוף. ברוב המקרים מומלץ להחליף את החול מאחר ומי שופכין הם מים מזוהמים.
כצעד ראשון, יש להבין היכן בדיוק הייתה נזילה.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436