#235192
shani
מנהל בפורום

חיים שלום,
שורשים בצנרת הביוב זהו עניין אקוטי שיש לטפל בו במהירות.
יש תחילה לצלם את קווי הביוב ולאתר את המוקדים בהם חדרו שורשים לצנרת.
לאחר מכן, תהליך הסרת השורשים יתבצע ע"י צוות המוכשר לכך תוך החדרת רובוט ייעודי לתוך הצנרת בעל יכולת להסיר (לכרסם) שורשים או כל גורם זר (אפילו בטון) באופן מלא מהצינור. לאחר בכן יתבצע צילום נוסף לקו לוידוא תקינות הצינור.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436