#235162
shani
מנהל בפורום

יצחק שלום,

רטיבות כתוצאה מנזילה והצפה עלולה להישאר זמן רב מתחת למצע הריצוף ולהתפשט לאזורים נוספים בבית. לצורך וידוא רמת הלחות, יש לקחת דגימת לחות למעבדה ולפעול עפ"י תוצאות הבדיקה. ברוב המקרים ניתן לפתור את בעיית הרטיבות בתהליך ייבוש פשוט הנמשך מס' ימים או שבועות, מבלי להרים רצפות או להפריע לשגרת הדיירים, ע"י מס' קידוחים קטנים והפעלת ייבשנים ומפוחים רבי עוצמה המייבשים את הרטיבות הכלואה. רטיבות שלא מטופלת עלולה לגרום נזק למבנה ולבריאות האדם.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436