#235160
shani
מנהל בפורום

שלמה שלום,

הופעת כתמי רטיבות בקיר הצמוד לחדר הרחצה עלולים לנבוע מסיבות שונות, ייתכן כי ישנה נזילה פעילה בצנרת מים העוברת במקום או כשל בצנרת ניקוז בחדר הרחצה הצמוד, כמו כן תיתכן סיבה נוספת והיא כשלים במערכת האיטום של חדר הרחצה הצמוד. לצורך אבחון מדוייק יש להזמין מאתר נזילות ורטיבות מנוסה על מנת שיצביע על הבעיה ויביא לפתרונה, מבלי לפגוע במבנה וללא חפירות מיותרות. אם באפשרותכם להימנע משימוש בחדר הרחצה למס' ימים, מומלץ לבצע טסט – אם הרטיבות פוחתת בימים אלו, נראה כי מדובר בכשל המגיע מחדר הרחצה ויש להזמין מאתר מקצועי.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436