#235158
shani
מנהל בפורום

מלי שלום,
חשבון מים גבוה עלול להעיד על נזילה פעילה בצנרת המים. את הבדיקה הראשונית בצעתם – סגירת כל הברזים ובדיקת שעון המים הראשי, במקרה והוא ממשיך להסתובב, נראה כי מדובר בנזילה.
מאחר והאינסטלטור לא ידע להצביע היכן הנזילה, יש להזמין מאתר נזילות המאתר באופן מדוייק את מיקום הנזילה, מבלי לשבור קירות או רצפות וללא חפירות מיותרות.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436