#235150
shani
מנהל בפורום

אסתר שלום,

לפני ובגמר עבודות איטום, יש לבצע בדיקות המטרה או הצפה באזורים המטופלים במבנה.
בדיקות הצפה/המטרה יש לבצע כאשר מבצעים עבודות איטום בגג, חדרים רטובים, מרפסות, קירות חיצוניים, חלונות ועוד.
לצערנו, אנשי איטום רבים מותרים על בדיקה חשובה זו למרות חשיבותה הרבה.
ניתן להזמין בדיקת הצפה/המטרה לאזורים מהם חודרים מי גשם, על מנת לאתר את המקורות המדוייקים של חדירת המים במבנה ולאחר מכן להנחות מומחה לאיטום לביצוע תיקוני אטימה במקומות הנדרשים.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436