#235145
shani
מנהל בפורום

איבט שלום,

על מנת לאתר את מקור הרטיבות בתקרה, יש צורך בבדיקת מערכות האינסטלציה והאיטום בדירה מעל.
כאשר אין שיתוף פעולה מצד הדיירים בדירה מעל, ניתן לערב את ועד הבית – כשלים ייתכנו מצינורות באחריות הועד כמו צנרת ביוב ראשית. לאחר שנשללו כשלים מכל המערכות אותם ניתן לבדוק, יש לנסות שוב אפשרות לבדוק את הדירה מעל.
במידת הצורך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי…