#235140
shani
מנהל בפורום

אייל שלום,

הבדיקה הראשונית המעוררת חשד לנזילה בצנרת המים, הינה סגירת כל הברזים ובדיקה אם שעון המים הראשי ממשיך להסתובב.
לצורך בירור מעמיק ואבחון הבעיה, יש להעזר במומחה לאיתור נזילות שיאתר את הנזילה בדיוק מרבי. במידה וקיימת נזילה סמויה בצנרת העוברת בתוך הבית ייעזר המומחה לאיתור נזילות בסריקה תרמית על מנת לאתר את האזורים הרטובים ואת מיקום הנזילה. במקרה והנזילה הסמויה בצנרת חיצונית בחצר, יעזור המומחה במכשור אקוסטיקה וגז. איתור נזילה סמויה בגז הינה בדיקה חדשנית לאיתור נזילות ולו הקטנות ביותר תוך החדרת גז ידידותי למשתמש ולסביבה.

בתום הבדיקה על המומחה לשלוח חוות דעת מקצועית הקבילה בבית משפט.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436