#235131
shani
מנהל בפורום

שולי שלום,

ניתן לאתר נזילות בצנרת המים בכל סוגי הצינורות, ביניהם גם פלסטיק.
המכשירים הטכנולוגיים בהם נעזר מאתר הנזילות, אינם מוגבלים לסוג מסויים של צינור, שיטת האבחון נעשית בעיקר ע"י סריקה תרמית הפועלת בשיטת הפרשי טמפרטורה.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436