#235130
shani
מנהל בפורום

דנה שלום,

חשבון מים של אדם פרטי המתגורר בבניין משותף, מורכב מחיוב בגין צריכת מים פרטית וחיוב בגין החלק היחסי בצריכת מים משותפת לכל דיירי הבניין.

בבניינים או מבנים משותפים מותקן שעון מים ראשי ושעון מים פרטי לכל דירה.
השעון הפרטי מודד את צריכת המים של אותה דירה והשעון הראשי מודד את כמויות המים הנצרכות בכל הבניין, להוציא את ההפרש מהצריכה הפרטית של כל הדירות. כלומר, סה"כ המים שנצרכו בבניין פחות הצריכה הפרטית של כל הדירות ייתן את ההפרש הלוא הוא כמות הצריכה המשותפת. צריכה זו מחולקת בין כל הדיירים ומתווספת לחשבון המים של כל אחד.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-934436