#235125
shani
מנהל בפורום

מרתה שלום,

בטרם ביצוע עבודות חפירה בגינה, הכרחי לבצע איתור לצנרות העוברות בקרקע על מנת להימנע מפגיעה מיותרת בתשתית קיימת.
איתור צנרת ביוב יבוצע ע"י מומחה לאיתור תשתיות תת קרקעיות, תוך שימוש בגלאים והחדרת סיב אופטי בעל מצלמה וחיישן למערכת הביוב.
תוואי הצינור יסומן בשטח ובמידת הצורך אף על מפות.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436