#235120
shani
מנהל בפורום

אלעד שלום,

התשובה היא בהחלט כן!
כיום ניתן לתקן צינור ביוב או ניקוז באופן שלא מצריך פתיחת הצינור או שבירת קירות בהם הוא עובר, כמו בעולם הרפואה.
בשלב הראשון מתבצע צילום פנים צנרת לצינור הפגוע, על מנת לאבחן את הבעיה ואת מיקומה. כשלים אפשריים הניתנים לגילוי הם סתימה, סדק או שבר בצינור, שורשים בקו, בטון חוסם, שיפוע הפוך, עיוות של הצינור, בורג תקוע וכן הלאה. לאחר אבחון הבעיה מחליט הבודק מה יהיה הטיפול המתאים. במקרה בו קיים גוף חוסם, יוחדר רובוט ייעודי המכרסם כל חסם שקיים בצינור, כולל בטון, שורשים או כל גוף זר אחר. במידה וקיימים סדקים, שברים או נתק בין חיבורים, ניתן לחדש את קטע הצינור הפגוע באמצעות שיטת ה-patch ע"י החדרת בלון מיוחד עטוף בסיבי זכוכית וחומרים מקשים המצפים את הצינור מבפנים. תהליך נקי ואלגנטי, ללא הרס וללא חפירה כלל.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436