#235117
shani
מנהל בפורום

שולה שלום,

בדיקה לגילוי תוואי הצנרת העוברת בקרקע ובקירות הבית, הינה הכרחית בטרם יתחילו בעבודות החפירה או התשתית של המרפסת. איתור הצינורות מתבצע באמצעות מכשור חדשני בעל יכולת לאתר את כל סוגי הצנרות ובעומקים שונים. חלק מהמכשור בו משתמש מומחה לאיתור תוואי הצנרת בשטח הוא חיישנים וגלאים מיוחדים המשדרים את מיקום הצינור בדיוק מרבי. את תוואי הצנרת יסמן המומחה בשטח ובמידת הצורך במפות. יתרון נוסף ישנו בבדיקה שכזו, במידה וקיימת נזילה סמויה בצנרת העוברת בשטח, מרבית הסיכויים שהמומחה יאתר אותה וניתן יהיה לבצע תיקון בטרם יחלו עבודות הבנייה.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436