#235107
shani
מנהל בפורום

שלום לך,

לחץ מים נמוך עלול להיגרם מסיבות שונות, למשל:
בראש ובראשונה יש לבדוק אפשרות של סתימה בצנרת. הסתימה יכולה להיות בצנרת המים הראשית או בפילטרים של ברזי המים בבית. מומלץ לבדוק תחילה את הפילטרים.

סיבה נוספת לירידה בלחץ המים היא נזילה סמויה בצנרת המים הראשית המובילה מים לשאר חלקי הבית. בדיקה לאיתור נזילה סמויה יש לבצע ע"י מאתר נזילות מוסמך ומקצועי, שיאתר את מקום הנזילה בדיוק מרבי.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436