#235089
shani
מנהל בפורום

מני שלום,

הדמיה תרמית לקירות הבית, אותה מבצעים באמצעות מצלמה תרמית, משמשת כלי עזר למאתר נזילות לצורך איתור מוקדי רטיבות במבנה, איתור חדירות מי גשם או ליקויים באיטום, איתור נזילות בצנרת ואיתור רטיבות כלואה ברצפה ובקירות.
המצלמה היא כלי אחד מתוך מספר מכשירים וכלים הבם משתמש המאתר לגילוי הליקויים במבנה. כאשר מזמינים בודק מנוסה, הוא יבדוק את מערכות האינסטלציה והאיטום אותם יתעד בשטח בצילום דיגיטלי לצד תרמי, וישלב אותם בחוות דעת מקצועית הכוללת מסקנות והמלצות לתיקון וקבילה בבית משפט במידת הצורך. השימוש במצלמה התרמית ובשאר המכשירים בטוח לבני אדם ולרכוש וידידותי לסביבה.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436