#235086
shani
מנהל בפורום

יחזקאל שלום,

חוות דעת מומחה מקצועית בעלת מסקנות, המלצות לביצוע ותמונות מהשטח – תרמיות ודיגיטליות הינה מורכת ודורשת ניתוח המקרה והכנת הדוח באופן רציני ומעמיק. חוות הדעת תישלח עד 14 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה. אולם, ברוב המקרים חוות הדעת תישלח ללקוח עוד קודם.

חוות הדעת קבילה בבית משפט במידת הצורך.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436