#235083
shani
מנהל בפורום

רוחה שלום,

סתימות חוזרות בקו הביוב אינן נגרמות סתם כך. על פי רוב קיים כשל או ליקוי בצנרת הביוב. יש לבצע צילום פנים צנרת לאחר שטיפת הקו, הצילום מתבצע ע"י החדרת סיב אופטי בעל ראש מסתובב ב-360 מעלות ואיכות צילום גבוהה מאוד. בצילום המתקבל ניתן לזהות כל פגע, כגון: שורשים בצנרת, סדק או שבר בצינור, קריסת הצינור, שיפוע לקוי, גוף זר, שאריות בטון וכן הלאה. לאחר זיהוי הליקוי בצינור הביוב, יותאם לו הטיפול המתאים.
במקרה של גוף זר או חסם כלשהו, נחדיר לצינור רובוט ייעודי אשר מכרסם את הגוף החוסם ומאפשר מעבר חופשי בקו הנבדק. במקרה של שבר, חור או נתק בין חיבורים – ניתן לבצע תיקון פנימי מתוך הצינור, ע"י החדרת בד זכוכית וחומרים מקשים ובכך לבצע תיקון מקומי, ללא הרס וללא שבירת קירות כלל.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436