#235081
shani
מנהל בפורום

שלום לך קרמר,

בטרם מתחילים עבודות תשתית בקרקע, יש לבצע איתור ומיפוי תוואי הצנרות העוברות בקרקע. איתור תת קרקעי מתבצע בכל סוגי הצנרות ובכל העומקים. סוגי הצנרות הנבדקות: צנרת אספקת מים, צנרת ניקוז וביוב, תשתיות חשמל, תקשורת, כבלים, טלפון, צנרת גז.
התשתית מסומנת הן בשטח והן על גבי מפה.

זהו תנאי הכרחי לקיום עבודות תשתית, על מנת להימנע מהרס תשתית קיימת ובזבוז כספים.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436