#235080
shani
מנהל בפורום

שלום עדן ראובן,

רטיבות בקירות בתקופת הקיץ אכן מעוררת תמיהה. בשאלתך חסר מידע טכני על הבית. רטיבות עלולה להיגרם כתוצאה מנזילה בצנרת העוברת בקיר, אפשרות אחרת היא כשל באיטום חדר הרחצה למשל, אם זהו קיר גובל. לצורך בירור מעמיק יש לבצע בדיקות מקיפות לצנרת המים והניקוז וכן למערכות האיטום. באינפרטק מבצעים בדיקות לאיתור מוקדי נזילות ורטיבות באמצעות מכשור מתקדם. בין הבדיקות המתבצעות: סריקה תרמית באמצעות מצלמה אינפרה אדום, בדיקות הצפה לצנרת הניקוז, צילום פנים צנרת למערכות הביוב והניקוז ע"י החדרת סיב אופטי לצנרת, איתור תוואי הצנרת העוברת בקיר ועוד מגוון בדיקות המביאות לאבחון הבעיה.
חוות הדעת קבילות בבית משפט וכוללות המלצות לביצוע ותמונות תרמיות צבעוניות.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436