#235056
shani
מנהל בפורום

יוכי שלום,

חשבון מים גבוה מהרגיל עלול להצביע על נזילה סמויה בצנרת המים.
איתור נזילות מים בצנרת הביתית תתבצע ע"י מומחה לאיתור נזילות באמצעות מכשור מתקדם וניסיון רב. המומחה הבודק יאתר את תוואי הצנרת ויסמן בדיוק מרבי את מיקום הנזילה (אם קיימת).

בטרם תזמיני מומחה לאיתור נזילות, ישנן מס' פעולות אותן תוכלי לבצע בעצמך:
1. סיגרי את כל הברזים בבית, כולל ברזי אסלות. במידה ושעון המים הראשי ממשיך להסתובב – ככל הנראה ישנה נזילה בצנרת המים.
2. יש לבחון את מערכת ההשקייה (גינון), ייתכן ונעשה שימוש רב בצנרת הגינה או לחילופין במידה וישנו מחשב השקייה, יתכן ומשקה מעבר לצורך.
אם ביצעת את הבדיקות ונשללו האפשרויות הנ"ל – יש להזמין מאתר נזילות מוסמך.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436