#235049
shani
מנהל בפורום

יורם שלום,

חשבון מים גבוה של הצריכה המשותפת עלול להצביע על נזילה סמויה בצנרת המים. לצורך אבחון ואיתור מקור הבעיה יש צורך להזמין מאתר נזילות תת קרקעיות מקצועי בעל ניסיון רב, המאתר בדיוק מרבי ונקודתי את הנזילה אם קיימת, ללא צורך בחפירות מיותרות והרס החצר.

אולם, טרם הזמנת בדיקת אבחון, מומלץ לבצע מספר בדיקות פשוטות:
סגירת כל הברזים ובדיקת השעון הראשי, אם השעון ממשיך להסתובב – ייתכן וקיימת נזילה.
אם השעון נעצר, יש לבדוק את צנרת הגינה או מחשב ההשקיה – ייתכן וכמות ההשקיה גדולה מהרגיל.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436