#235047
shani
מנהל בפורום

דניאל שלום,
נזילות סמויות תת קרקעיות בצינורות הנמצאים בחצרות ובגינות, עלולות לגרום לאיבוד מים רב וכתוצאה מכך לחשבון מים גבוה.
ניתן לדעת בדיוק מרבי היכן נמצאת הנזילה הסמויה בכל העומקים ובכל סוגי הצנרות, לבצע איתור וסימון תוואי הצנרת בשטח כך שניתן יהיה לבצע תיקון מקומי באזור הפגוע ולמנוע הרס וחפירות מיותרות בגינה או בחצר.

איתור מקומי של דליפות ונזילות מים = חיסכון במים ובהוצאות כספיות מיותרות.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436