#234984
shani
מנהל בפורום

שלום יעלה,

חשבונות מים גבוהים מעידים במקרים רבים על נזילה סמויה בצנרת. אולם תיתכן אפשרות לשעון מים מקולקל או ברז שנכח פתוח. לאחר שנשללו הנ\"ל, יש לבצע בדיקות מקיפות לצנרת המים ע\"י סימון תוואי הצנרת ואיתור נזילות סמויות.

לשאלות נוספות, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436