#234945
shani
מנהל בפורום

שלום אלן דני,

בדיקת הצפה מתחלקת לשניים: הצפה לצנרת הניקוז, לקופסאות הניקוז והצפה והתזה למרפסות ושטחים חיצוניים.
בדיקת ההצפה לקופסאות הניקוז מתבצעת לצורך שלילת נזק לצנרת הניקוז.
ביצוע טסט הצפה למעטפת החיצונית ומרפסות בפרט, מתבצעת על מנת לשלול כשלים באיטום וחדירת רטיבות לפנים המבנה, ע\"י הצפת המקום במים.
בחלק מהמקרים אין כלל נזילה בבית, אלא נזקים אחרים הניתנים לגילוי באמצעות הבדיקות שצוינו לעיל.

למידע נוסף צוות המומחים של אינפרטק ישמחו לתת מענה בטלפון: 1-800-33-44-36