#234940
shani
מנהל בפורום

שלום יוסי,

איבוד מים וחשבונות מים גבוהים הינם בעיה נפוצה, בעיקר בשטחים נרחבים.
ברוב המקרים הגורם העיקרי הוא נזילות סמויות בצנרת המים, אך ייתכן ומדובר בשעון מים לא תקין.
אמליץ לבדוק את תקינות השעון, במידה והשעון נמצא תקין, ניתן לבצע בדיקות מקיפות לאיתור נזילות סמויות בכל העומקים ע\"י מכשור אלקטרו-אקוסטי ואלקטרו-מגנטי שברשות החברה.
כך ניתן לבצע חפירה נקודתית לאחר גילוי הנזילות ולתקנם.

למידע נוסף המומחים של אינפרטק ישמחו לתת מענה בטלפון:
1-800-33-44-36