#234899
shani
מנהל בפורום

שלום שאול,

מומחי החברה מבצעים בדיקות לאיתור נזילות סמויות תת קרקעיות עד עומק של 7 מטר,
בטכנולוגיות מתקדמות ללא חפירה וללא עבודת דחפור.
ניתן לגלות את תוואי הצינורות ולסמנם בשטח,ואם ישנם פיצוצים או נזילות בצינור הם יאותרו בדיוק מרבי כך
שעבודת התיקון תהיה מקומית ומצומצמת לנקודת הפיצוץ.
אין צורך בחיפוש עיוור וניחוש. איתור נזילות תת קרקעיות מהווה מאפשר חסכון משמעותי בעלויות, זמן וחפירה מיותרת.

למידע נוסף, צוות המומחים של אינפרטק ישמח לתת מענה בטלפון: 03-9334436