#234882
shani
מנהל בפורום

מומחי חב' אינפרטק התמחו בגילוי כל סוגי הנזילות, כשלים באיטום, בעיות של רטיבות שלא יודעים מה מקורם.
כמו כן מומחי החב' מגלים איבוד מים במערכת ביתית או מערכת של מוסדית או תעשייתית, איבודי מים שלא יודעים מה מקורם מומחי החב' יגלו את מקור הנזק ויתנו דו"ח מקיף עם המלצות מקצועיות על מקור הבעיה.

פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד טלפוני חינם שמספרו – 03-9334436