#234874
shani
מנהל בפורום

התשובה היא כן, חברת אינפרטק מגלה את כל סוגי הנזילות וכשלים באיטום בטכנולוגיות מתקדמות ומקטינה את הנזק ההכרחי עד למינימום