#234833
shani
מנהל בפורום

מומחי חב\' אינפרטק משקיעים מאמצים גדולים לתת ללקוחות שרותי איתור נזילות וכשלים באיטום בסנדרטים גבוהים ומחייבים. מומחי החב\' שומרים על רמה מקצועית גבוהועבודה מקצועית ברמה גבוהה אנו משקיעים מאמצים לתת מענה ראוי ואפקטיבי על מנת לחסוך ללקוח הוצאות גבוהות בתיקונים שלא לצורך. אנו ממזערים את הנזק בתיקון עד למינימום הכרחי.
מומחי החב\' משתמשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הכשרת עובדי החב\' יסודית וארוכת טווח. כל זאת אנו עושים על מנת
שהלקוח לא יסבול מתיקונים נרחבים שלא לצורך.
והמחירים שאנו נוקבים הם סבירים ביחס למידת ההשקעה המקצועית והזמן שאנו נותנים לגילוי מקור הכשל או פיצוץ הצינור
פרטים נוספים תוכל לברר במוקד טלפוני חינם – 1-800-33-44-36