#234826
shani
מנהל בפורום

שלום לך ברכה

למצלמה הטרמית אינפראראד יש שימושים מגוונים
אחד השימושים הנפוצים הוא כילוי כשלים בנתיכים בארון החשמל הביתי. ארון החשמל הביתי או התעשייתי חייב לעבור בדיקות תקינות של המחברים החשמליים המחברים בין חוטי החשמל בבית לבין ארון החשמל המספק חשמל לבית או לתעשיה בקורת ארון חשמל יכולה להעשות ע\"י מצלמה אינפראאדום שיכול להראות אם ישנם נתיכים שמחוברים ברופפות ומאבדים אנרגיה או מהווים סכנה לשריפה בדרך כלל ארונות חשמל בתעשיה חייבים בקורת תקופתיתית של ארונות החשמל.
שימוש אחר במצלמה טרמית הוא גילוי נזילות או כשלים באיטום ע\"י מצלמה טרמית שעושה הדמיה טרמית ומראה על מסך המצלמה את תוואי זרימת המים והמקום שבו יש פיצוץ צינור המים המצלמה משמשת כאמצעי בידי המומחה להקטין את הנזק בשבירת קירות או רצפה בבית הבדיקה מקטינה את הנזק למינימום הכרחי.

פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36