#234825
shani
מנהל בפורום

שלום לך

חב\' אינפרטק מתמחה בגילוי כל סוגי הנזילות, איבודי מים
וכשלים באיטום בדרכים שונות ובטכנולוגיות מגוונות.
לרשות החב\' אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומשופרים לגילוי
כל סוגי הנזילות החל בגילוי מקור הרטיבות בקיר בבית
וברצפת החדרים בבית וכלה בגילוי נזילות תתקרקרעיות
עד עומקים של 6 מטר מתחת לפני האדמה.כמו כן מומח
החברה מספקים שרותי איתור נזילות במערכות עירוניות
ובמועצות מקומיות ואזוריות.פונים אלינו גם אנשים פרטיים
לגילוי מקור נזילה בבית כתוצאה מכשל באיטום וכן פיצוץ
צנרת חבויה בקיר או ברצפה או בגינה.. רטיבויות מציקות
בקיר שאינך יודע מאיפה באה הרטיבות ומומחי החברה
מוציאים את מקור הנזילה ומגישים דו\"ח והמלצה עם הדמיות
המראים את מקום הכשל שאותו צריך לפתוח ולתקן.
פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36

.