#234773
shani
מנהל בפורום

אינפראאדום היא טושג השייך לעלום המצלמות הפועלות
לפי עיקרון של שידור גלים המשודרים לעצמים ובטכנולוגיות מתקדמות יוצרות הדמיה של פנים הגוף או העצם
ומשקפות על מסך המצלמה שיקוף של אותו עצם שדרכם נוכל לראות מה מתרחש בתוככי העצם כולו כעין שיקוף .דרכו אפשר לראות אם יש כשל או פיצוץ בצנרת סמויה מעין או כשל באיטום גגות או דליפות מים שלא יודעים מה מקורם. ההדמיה הטרמית משקפת כמו רנטגן של הגוף.
פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד טלפוני חינם – 1-800-33-44-36 חב\' אינפרטק איתור נזילות וכשלים באיטום, נזילות תתקרקעיות. מיפוי תשתיות.