#234763
shani
מנהל בפורום

קיר שיש בו רטיבות יש צורך קודם כל לאתר את מקור הנזילה
ולתקן אותה ורק אחר כך לתת לקיר להתייבש ולאורר
וכאשר שני הדברים האלה נעשים ניתן לצבוע את הקיר מחדש
בשאלות נוספות אפשר להתקשר למוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36