#234760
shani
מנהל בפורום

שלום רויטל
אכן העובש נובע מרטיבות , אבל לשם טיפול ברטיבות
יש צורך קודם כל לאתר את המקור שממנו מגיעה הרטיבות
לשם כך יש צורך לערוך הדמיה טרמית , בטכנולוגיה מתקדמת
ולגלות ללא הרס מהו המקור שממנו ניזון העובש .
כלומר יש צינור או כשל באיטום שדרכו חודרים המים
ומרטיבים את הקיר. כאשר מגלים את מקור הרטיבות ומתקנים
אותה ורק אז ניתן לטפל בעובש. אם הקיר מתייבש,
ממילא העובש לא יוכל להתקיים ואז גם הריח יעעלם.
בכל מקרה נציגי חב\' איפרטק יוכלו לתת מענה מקצועי אמין
נגלה את מקור הנזילה ואיש מקצוע יתקן את הדרוש תיקון
לפי המלצת הנציג שלנווכאשר הקיר ייתיבש אפשר לטפל בריח. אחת הדרכים הטובות והיעלות ביותר היא,אחרי תיקון התקלה מאווררים את החדר עם חלונות פתוחים במשך יממה ואז גם הריח ייעלם לשם הזמנת עבודת בדיקה את יכולה לצלצל לטלפון חינם 1-800-33-44-36