#234717
shani
מנהל בפורום

שלום לך רובי.
התשובה לשאלתך היא : כן נציגי החברה עורכים
בקורת מצב הצנרת ומצב האיטום בבית ומחוצה לבית
כמו כן עורכים בדיקות מקיפות על מצב הבית מבחינת
האיטום והרטיבות . מומחי החב\' שולחים לך דו\"ח מקיף
על מצב הצנרת הסמויה וכן האם ישנם כשלים באיטום.
הדו\"ח קביל בבית המשפט וכן לצורך הבנתך מה מצב הצנרת של הבית לפני קניה.