#234708
shani
מנהל בפורום

שלום
אם יש רטיבות בקיר צריך קודם לגלות מהי הסיבה לרטיבות
האם יש כשל באיטום והמים חודרים ומרטיבים את הקיר או שמא יש צינור בתוך הקיר שהוא פגום או יש פיצוץ ואז צריך קודם כל לתקן את הצינור. ולגרום לייבוש הקיר אחרי שמגלים את מקור הכשל באיטום ומתקנים רק אז אפשר לבזמין איש איטום
שיטפל טיפול מקצועי ויאטום באופן מקצועי. ישנם חומרים שונים לאיטום שרק איש מקצוע שמקצועו איטום יוכל לבצע עבודה אחראית וטובה.
לשם קבלת פרטים אפשר לפנות למוקד טלפוני חינם
שמספרו – 1-800-33-44-36