#234405
אינפרטק
משתתף

שלום יעקב

לשאלתך כיצד לאתר נזילה , קשורה ישירות למומחי
אנשי חברת אינפרטק, אשר הוכשר לבצע בדיקות טרמיות
ואחרות על מנת לגלות ולאתר את מקור הנזילה.
הבעיה העקרית באיתור נזילות סמויות נובעת מכך
שסימני רטיבות חיצוניים מטעים אותנו. לרב אנו חיבים
לחפש את מקור הרטיבות ולא להתמקד בתמונת הרטיבות
החיצונית.שהיא תמיד מטעה.ואנחנו עלולים לגרום להרס
אם לא נעלה על מקור הרטיבות שממנונגרם הרטיבות
הרטיבות החיצונית. לכן מומחי חברת אינפרטק יש להם את
ההכשרה ,הניסיון והטכנולוגיה להגיע למקור הרטיבות
ולמנוע הרס מיותר.
מוקד טלפוני חינם לפרטים- 1-800-33-44-36
או בסלולרי-0523900920 אריה