#234664
shani
מנהל בפורום

לנציגי החב\' יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים
כדי לתת לך תשובה מקצעית לשאלתך.בטכנולוגיה
מיוחדת אנו מחדירים סיב אופטי עם מצלמה זעירה
המראה על המסך את מצב הצנרת ואם יש כשלים או
שבירה של הקו תת קרקעית
נוכל לתת תאור עם דוח וצילומים מתאימים
המתארים את תוואי הצינור ומצבו ומקום הכשל
בדבר פרטים נוספים ושאלות תוכל להתקשר למוקד
טלפוני חינם ולהזמין את נציגי החב\' לביצוע העבודה
המוקד הוא – 1-800-33-44-36