#234651
shani
מנהל בפורום

שלום אלדד

מומחי חב\' אינפרטק מאתרים את כל סוגי הנזילות
כולל נזילות תתקרקעיות ונזילות בגינה ללא הרס.
למומחי החב\' ניסיון רב שנים באיתור הנזילות
ואיבודי מים בגינה. מומחי החב\' יאתרו וגישו
דו\"ח מקיף עם הדמיות טרמיות המראות את מקום הכשל
כמו כן המלצות בכתב את דרכי התיקון המתבקש
לפרטים נוספים תוכל להתקשר למוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36 כדי לקבל אינפורמציהנוספת והזמנת
עבודה